Get new freaking update to your email fast

17/10/11

(VIDEO) Kasihan: Perempuan berumur 26 tahun bertukar menjadi 70 tahun

Beliau seolah-olah mempunyai suatu keadaan yang jarang berlaku yang dua kali ganda umur kulitnya. Ia bermula dengan reaksi alahan kepada makanan lautsuaminya masih sangat cinta kepadanya dan dia masih menjaganya.