Kereta Hyundai ini memang sesuai jika apa yang dikatakan "kiamat zombi" terjadi. Ianya direka oleh pembuat cerita "the walking dead".Dipasang di Hyundai, dan diperkenalkan kepada comic - con


1Hyundai's Zombie Survival Machine (10 pics)

2Hyundai's Zombie Survival Machine (10 pics)3Hyundai's Zombie Survival Machine (10 pics)

4Hyundai's Zombie Survival Machine (10 pics)

5Hyundai's Zombie Survival Machine (10 pics)

6Hyundai's Zombie Survival Machine (10 pics)

7Hyundai's Zombie Survival Machine (10 pics)

8Hyundai's Zombie Survival Machine (10 pics)

9Hyundai's Zombie Survival Machine (10 pics)

10Hyundai's Zombie Survival Machine (10 pics)