Malas ialah sinonim dengan  manusia, kadang-kadang ia datang dan pergi, tapi ia bergantung pada minda kita sebenarnya.

lazy people 06# 2lazy people 07# 3lazy people 08# 4lazy people 09# 5lazy people 10# 6lazy people 11# 7lazy people 12# 8lazy people 13# 9lazy people 14# 10lazy people 15# 11lazy people 16# 12lazy people 17# 13lazy people 18# 14lazy people 19# 15lazy people 20# 16lazy people 21# 17lazy people 22# 18lazy people 23# 19lazy people 24# 20lazy people 25