"Dirt is Good Campaign" dihasilkan oleh sebuah agensi Singapura, Lowe Singapore untuk jenama Omo. Kempen galakan generasi muda bermain dengan kotoran untuk bermain lebih kreatif. Ilustrasi imaginasi kanak-kanak yang dilakukan secara halus daripada pasir oleh Jooheng Tan. Sumber http://timuryn.com/art/jooheng-tansource:ap