]
ialah pahlawan sami yang perintah oleh SiKH, mereka memakai serban yang besar. Paling besar dan paling susah untuk dipakai ialah serban yang berukuran 350-450 meter dan mengambil masa 45 minit untuk dipakai.

1 Big turbans (13 pics)

2 Big turbans (13 pics)

3 Big turbans (13 pics)

4 Big turbans (13 pics)

5 Big turbans (13 pics)

6 Big turbans (13 pics)

7 Big turbans (13 pics)

8 Big turbans (13 pics)

9 Big turbans (13 pics)

10 Big turbans (13 pics)

11 Big turbans (13 pics)

12 Big turbans (13 pics)