Rumah yang hebat ini terletak di hujung atap dan nampak seperti boleh diduduki, tetapi ianya bukan lah untuk didiami. Projek ini ialah satu seni kekal yang dipanggil "Fallen Star". Ianya di reka oleh Do Ho Suh untuk koleksi seni di Univesity California , San Diego.

# 1living on the edge literally 01

# 2living on the edge literally 02

# 3living on the edge literally 04# 4living on the edge literally 05# 5living on the edge literally 06# 6living on the edge literally 07# 7living on the edge literally 08# 8living on the edge literally 09


# 9living on the edge literally 010# 10living on the edge literally 011# 11living on the edge literally 012# 12living on the edge literally 013# 13living on the edge literally 014# 14living on the edge literally 015# 15living on the edge literally 016# 16living on the edge literally 017# 17living on the edge literally 018# 18living on the edge literally 019# 19living on the edge literally 020# 20living on the edge literally 021# 21living on the edge literally 023# 22living on the edge literally 024# 23living on the edge literally 025


# 24