Macam 2 yang boleh dibuat oleh anak muda zaman sekarang, dibawah ini contohnya.
sos:I