Remaja di Russia sekarang makin berani, mereka menguji keberanian dengan duduk di bawah kereta api, Perbuatan gila ini harus dilakukan dengan cepat,  kalau orang yang bawa kereta api itu nampak, mereka akan mengehon dengan kuat, dan misi gagal.

 Jadi , wanita ini akan bersembunyi terlebih dahulu, dan berlari beberapa saat sebelum keretapi semakin dekat, lalu membuat posisi seperti tidur , sehingga keretapi berjalan dengan kelajuan yang tinggi berada hanya beberapa inchi di atas badan dan kelapa. Wow, perempuan buat tu!.Tantangan Kereta

Tantangan Kereta

Tantangan Kereta


Tantangan Kereta

Tantangan Kereta

Tantangan Kereta

Tantangan Kereta

Tantangan Kereta

Tantangan Kereta

Tantangan Kereta


source