Dengan mendapatkan senaman yoga yang mencukupi dan diikuti dengan fleksibeliti badan yang dilatih sebegitu lama, tak mustahil bentuk badan fleksibeliti seperti ini dapat dicapai.

# 1


# 2


# 3