China yang suka menghaasilkan barang ciplak, atau dengan bahasa baiknya , barang separuh ciplak, kadang-kadang menciptakan sesuatu yang melucukuan, lihatlah apa yang terjadi dengan nama-nama restoran ini.