Orang China yang terkenal dengan sifat tidak endah kan orang ramai memang kadang-kadang dilihat sebagai ekstrem, tetapi mereka ada sebab mereka tersendiri, mungkinkah mereka tidak dapat menampung belanja rawatan?.