Dalam pencarian bakat di Filliphina,Singapore dan Malaysia, seorang artis seni didapati hanya melukis menggunakan bola jaring, yang membuatkan ia menarik ialah dia dapat melukis potret Yao Ming., amazing tak?