Manusia sekarang semakin kreatif sehingga pelbagai jenis pakaian yang tidak sesuai direka. 
sumber