Iklan Pendek yang berani oleh DDB Tribal Berlin yang khas untuk Mc Donald kerana ingin berlawan dengan Burger King.Iklan macam ini tidak dibenarkan di Malaysia.

a:p