Printer yang terkecil di dunia ini ialah printer wireless yang diperkenalkan oleh studio Berg.Ia juga menghubungkan anda dengan aplikasi internet seperti foursquare dan lain
-lain.

Memberikan anda nota harian dan saiz resit. Dikatakan akan direlease pada 2012.


a:p