3 Orang dari perempuan ini ialah patung, manakala tiga orang lagi ialah star, bolehkah anda mencari siapakah yang bukan patung dan siapa bukan star.?

at