Ianya ialah salah satu dari pengiklanan oleh Transa Backpackers AG. Mereka membina rumah salji ini sebagai tempat perlindungan dengan menyusun blok-blok salji berbentuk kubah. Tutorial yang dibawah ini ialah berbahasa perancis. Tapi kalau dah tengok tu rasa nak buat pun ada.


aP