Salah satu ketakutan terbesar di samping memindahkan sebuah kapal tenggelam adalah kemungkinan mangsa-mangsa yang terbawa-bawa oleh arus, dan rakyat semakin hilang di laut. Tube Rangkaian tiub penyelamat dengan ciri-ciri dan magnet bertujuan untuk membentuk satu kelompok yang terapung, membawa orang bersama-sama melalui GPS. Apabila orang berhimpit-himpit bersama-sama, mereka bukan sahaja menaikkan semangat antara satu sama lain, tetapi mereka juga meningkatkan peluang mereka untuk hidup.

Pereka: Anak Kijo, Hyoung Seo Joon, Uhm Hyung Woo, Choi JinYoung & Kim Junpyo

via yankodesign.com


 

at