WWF iaitu World Wild Foundation telah memberitahu bahawa semunya berkaitan. Apabila alam dipelihara  , kerosakan sesuatu mungkin tidak akan menjejaskan yang lain. Hasil kreativiti Trouble Makers, arahan Mato Atom dan Ogilvyn n Mather Mexico.

relaxsudah crewz: bagus ,memang semuanya berkait, cool


ap