Walaupun kekuatan graviti di bulan hanya seperenam dari graviti bumi, kenyataannya para angkasawan yang tergelincir di bulan perlu berusaha sedikit keras untuk kembali berdiri di atas dua kaki mereka.

video