Sebahagian daripada filem-filem ini , saya telah lihat,  tetapi saya sebenarnya tidak pernah memberi perhatian kepada beberapa babak yang fail, ini sehingga saya melihat gambar-gambar ini


# 1the best ancient chinese movie fails 01


# 2the best ancient chinese movie fails 02# 3the best ancient chinese movie fails 03# 4the best ancient chinese movie fails 04# 5the best ancient chinese movie fails 05# 6the best ancient chinese movie fails 06  


http://blog.asiantown.net/-/9433/chinese-movies-ancient-scenes-failed