Beliau seolah-olah mempunyai suatu keadaan yang jarang berlaku yang dua kali ganda umur kulitnya. Ia bermula dengan reaksi alahan kepada makanan lautsuaminya masih sangat cinta kepadanya dan dia masih menjaganya.