Proto AlphaDog prototaip makmal untuk Sistem Sokongan Skuad berkaki, sebuah robot yang dibangunkan oleh Boston Dynamics dengan pembiayaan dari DARPA dan Kor Marin Amerika Syarikat. Apabila dibangunkan sepenuhnya sistem akan menjalankan £ 400 muatan misi 20 batu di kawasan yang kasar.

Versi pertama robot yang lengkap akan siap pada tahun 2012. Video ini menunjukkan keputusan awal dari proses kawalan pembangunan. Dalam video ini robot mendapat kuasa dari jauh. AlphaDog direka untuk menjadi lebih 10x senyap daripada BigDog