Wah jangan salah tanggapan.. ini cuma guarauan, naluri seks tiap makhluk hidup adalah berkat dan kurnia pencipta kerana dengan begitulah akan terjadi proses penurunan generasi atau berkembang biak, dan tiap makhluk hidup selalu berbeza dalam melakukan aktiviti seksnya. contohnya tiap haiwan tidak sama seperti Gaya Bercinta Buaya Darat ini atau nama popularnya biawak.

 Kerana biawak hidupnya lebih banyak di atas darat berbanding di air maka disebut buaya darat sebenar bukan buaya darat tanpa nama.