Pengembaraan di dalam air dapat diterapkan dalam beberapa cara, Inilah salah satu pengembaraan atau penggambaran yang menakjubkan di dalam air.


CT: boleh popular ,rupenya tangkap gambar dalam air ni,