Berubah - dan terus berubah mengikut peredaran zaman.