Persaingan rambut terpanjang pertama kali diadakan di Xinjiang, Utara China. Tiap-tiap peserta daripada 37 orang untuk menunjukkan rambut mereka kepada penonton sebelum diukur. 

Syarat - syarat untuk memasuki pertandingan ini hanya satu iaitu yang mesti mempunyai rambut yang lebih panjang daripada satu meter. Juara-Juara bagi tahun ini telah dimenangi oleh peserta rambut lebih 1,65 meter.