Memang ,pinggul yang besar adalah suatu idaman seorang wanita ,tetapi apa yang terjadi disini ialah pinggul mereka terlalu besar dan menunjukkan kejanggalan.