Menuntut ilmu ialah kewajipan ,tetapi apa yang terjadi kalau ilmu sudah tidak diletakkan keutamaan, gambar di bawah ini sedikit sebanyak memberitahu kita bahawa ada segelintir manusia yang berjiwa kental.