Kalau rasa nak rasa, silakan buat yang jahat-jahat.