Pernah korang tengok Pramugari cantik yang buat latihan KUngFu?, Dekat Pusat Penerbangan Honkong telah dilakukan latihan Kungfu Wing Chun untuk para pramugari bagi menangani para penumpang yang mabuk dan suka kacau pramugari.Mana tak buatnya, setiap minggu ada 3 kes dimana para penumpang mengacau keselamatan di dalam pesawat.Kenapa pakai kungfu WingChun? , sebab Kungfu Wingchun ni dikatakan mempunyai keistimewaan dalam serangan jarak dekat dan sesuai sekali untuk dipraktikkan di dalam badan  pesawat yang sempit.


sumber:andekhinux.com