Penunjuk perasaan di Palestin berpakaian seperti Puak Navi sperti dala filem Avatar dalam membuat protes
terhadap tembok penghalan Israel di Tebing Barat berdekatan Ramallah, Lawak siot..[haxims.blogspot.com]