lelaki tersenyum pada ketika sebelum pelaksanaan hukuman  itu
Pistol diacukanTersenyum dalam menghadapi kematian ..

selepas itu dibiarkan