Satu lagi teknik promosi yang memang digunakan oleh syarikat di China. Namun memang ramai mata akan memandang ke arah pentas tetapi apa yang mereka lihat? Produk atau Wanita di atas pentas? Sudahlah produk tersebut sangat kecil dan sukar dilihat.

at