Ternyata Penanam Anggur di China  Lebih Banyak dari Malaysia.
Gambar Ini Merupakan Jumlah Pekerja yang diambil KERja Oleh Jabatan Buruh Negeri China.